Over malariadiagnostiek
Hoe maak je dikke druppel- en uitstrijkpreparaten voor onderzoek op malaria? Waar moet je op letten? Wat kan er mis gaan? Op deze en meer vragen proberen we hier antwoord te geven door middel van 6 animaties gerangschikt naar onderwerp.
Klik op het onderwerp dat je interesseert en bekijk de animatie, beroepshalve of gewoon omdat ze grappig zijn. Wil je meer weten? kijk dan onder 'meerinfo'.

Contact opnemen kan natuurlijk altijd. Veel plezier met de filmpjes.

Wanneer bloed afnemen?
Stel bij verdenking op malaria het prikken nooit uit!

Bij verdenking op malaria moet ZO SNEL MOGELIJK bloed worden afgenomen, óók wanneer de patiënt op dat moment geen koorts heeft!

Het is onjuist om voor afname van bloed voor malariaonderzoek te wachten op een ‘’koortspiek’’.

 

Het is een wijdverbreid misverstand dat voor afname van bloed voor malariaonderzoek gewacht moet worden op de volgende ‘koortspiek’.

In geval van malaria zijn de parasieten ook buiten de koortspiek in het bloed aan te tonen.

Na een muggenbeet nestelen de parasieten zich binnen een à twee uur in de lever waarin ze zich vermenigvuldigen. Afhankelijk van de soort komen ze na 7 of meer dagen vrij in het bloed en vermenigvuldigen zich in de rode bloedcellen. Wanneer de rode bloedcel gevuld met delingsvormen (rijpe schizont) uiteenvalt ontstaat koorts. De delingsvormen (merozoieten) dringen nieuwe bloedcellen binnen en het aantal geïnfecteerde rode bloedcellen neemt toe. Bij een patiënt met klachten is het niet nodig te wachten op de koortspiek, de parasieten zijn immers ook vòòr en na de koortspiek aan te tonen.

 

Er kan zelf reden zijn om juist niet tijdens of vlak na een koortspiek bloed af te nemen voor onderzoek op malaria: de jonge stadia (ringvormen) van de verschillende soorten Plasmodium zijn in nieuw geïnfecteerde rode bloedcellen moeilijk van elkaar te onderscheiden. Naarmate ze zich verder ontwikkelen worden de mofologische verschillen duidelijker. Het gelijktijdig openbarsten van de rijpe schizonten, waardoor de typische koortspieken ontstaan, zien we wanneer de parasieten zich allemaal in hetzelfde ontwikkelingstadium bevinden, wat zeker niet altijd het geval is.

Het vaststellen van de soort Plasmodium is van belang voor de therapie.