Over malariadiagnostiek
Hoe maak je dikke druppel- en uitstrijkpreparaten voor onderzoek op malaria? Waar moet je op letten? Wat kan er mis gaan? Op deze en meer vragen proberen we hier antwoord te geven door middel van 6 animaties gerangschikt naar onderwerp.
Klik op het onderwerp dat je interesseert en bekijk de animatie, beroepshalve of gewoon omdat ze grappig zijn. Wil je meer weten? kijk dan onder 'meerinfo'.

Contact opnemen kan natuurlijk altijd. Veel plezier met de filmpjes.

Preparaten met EDTA-bloed

Inleiding:

 

De mooiste preparaten worden verkregen door gebruik te maken van vingerprikbloed.

Daarnaast kan men gebruik maken van EDTA-bloed verkregen uit venapunctie. Van alle beschikbare anticoagulatia is EDTA (Di-potassium ethylene-diamine-tetra-acetic acid) het meest geschikt voor onderzoek op malaria.

Bij gebruik van EDTA-bloed is het belangrijk dat de preparaten zo snel mogelijk worden gemaakt, liefst binnen 30 minuten na afname.

Door gebruik te maken van een vaste hoeveelheid bloed en het sjabloon  worden gestandaardiseerde dikke druppel- en uitstrijkpreparaten verkregen.

 

Benodigdheden:

1.       Handschoenen (zowel degene die het bloed afneemt als degene die de

             preparaten maakt dient plastic handschoenen te dragen).

2.       Sjabloon voor het maken van dikke druppel- en uitstrijkpreparaten.

3.       70% alcohol pads

4.       Pluisvrije tissue’s  (bv. Kimberly Clark)

5.       Verbandgaasjes (afm. 5 x 5 cm). Wattenbolletjes zijn minder geschikt omdat ze

             artefacten op de preparaten veroorzaken.

6.       Vacutainer® of injectiespuit met naald (maat 21 of 23) en EDTA-buisje (bijv. BD

             Vacutainer® K3EDTA met paarse dop, minimaal  voor 2,5 ml

             bloedafname).

7.       Afvalbakje

8.       Safetybox voor scherp en infectieus materiaal

9.       Nieuwe, schone objectglaasjes zonder afgeslepen hoeken en met een 

             beschrijfbare matrand. Maak de glaasjes vetvrij met alcohol 70%, laat 

             de alcohol verdampenen poets ze na met een pluisvrij doekje.

10.     Plateau voor microscopische preparaten

11.     Potlood

 

Werkwijze bloedafname:

1.       Volg de standaardprocedure voor het afnemen van veneus bloed

2.       Noteer de patiëntgegevens op het EDTA-buisje

3.       Maak de plek waar de vena wordt aangeprikt schoon met een alcohol pad en laat

             de alcohol verdampen.

4.       Neem ten minste 2,5 ml bloed af in de EDTA buis.

5.       Meng goed door de buis een aantal keren 180° te draaien.

 

Werkwijze preparaten maken:

1.       Controleer of het aanvraagformulier volledig is ingevuld.

2.       Leg de objectglaasjes op het sjabloon met het beschrijfbare gedeelte naar je toe

             zodat je tijdens het noteren van de patiëntgegevens de rest van het

             glaasje niet aanraakt. Houd de glaasjes uitsluitend vast aan de rand of

             aan het beschrijfbare gedeelte.

3.       Meng het bloed goed door de buis een aantal keren 180° te draaien.

4.       Neem met behulp van de microtiter-pipet 6µl EDTA-bloed op uit het buisje en 

             breng dit op het objectglaasje in het midden van het aangegeven 

             rondje van het sjabloon.

5.       Neem vervolgens opnieuw 6µL bloed op en pipetteer dit op het aangegeven 

             horizontale lijntje van het andere glaasje. Wanneer de dikke druppel

             en uitstrijk op één glaasje worden gemaakt gebruik dan geen 6 maar

             3µl bloed.

6.       Maak nu eerst het uitstrijkpreparaat (de uitstrijk moet zo snel mogelijk na het 

             opbrengen van het druppeltje bloed worden gemaakt om uitdrogen

             toe voorkomen). Strijk de druppel uit met behulp van een ander schoon              objectglaaasje:

a.     Plaats de smalle rand van het (niet geslepen) uitstrijkglaasje  in een hoek van 45° vlak vóór de druppel bloed. Houd daarbij het horizontale glaasje op z’n plaats met de wijsvinger van je andere hand.

b.     Trek vervolgens het uitstrijkglaasje naar achteren tot in de druppel totdat 

                       2/3 van de rand zich heeft gevuld met bloed.

c.     Schuif vervolgens het uitstrijkglaasje met een vloeiende beweging naar voren.

7.       Maak nu het dikke druppelpreparaat:

a.     Maak –beginnend in het centrum van de druppel – maximaal 5 

                        cirkelvormige bewegingen naar buiten tot aan de buitenrand

                        van het op het sjabloon aangegeven rondje.

b.      Maak vervolgens dezelfde bewegingen maar nu terug naar het centrum 

                        van de dikke druppel totdat het bloed gelijkmatig over het vlak

                        is verdeeld.

c.      Til nu het uitstrijkglaasje voorzichtig op, zonder luchtbellen achter te

                        laten. Blijven er toch luchtbellen achter prik deze dan door.

8.       Laat de preparaten drogen in horizontale positie. Zorg ervoor dat er geen stof   

             of insecten op of bij de glaasjes kunnen komen.